Kjell Hasselroth

Överstelöjtnant

Rune Linder har avlidit, 79 år gammal. Rune var chef ME under många år.

Resan uppskjuten

Våra förhoppningar att pandemin skulle klinga av och försvinna har ännu inte besannats. Även om ett vaccin ligger inom räckhåll kan ingen med bestämdhet påstå att läget blir bättre inom de närmaste månaderna.

Styrelsen beslutar därför att återigen skjuta upp den planerade resan till Fraustadt ytterligare ett år till 2022. Motiv till beslutet är att vi alltjämt ser stora osäkerheter kring möjligheterna att genomföra resan på ett säkert sätt samt att för få medlemmar varav flera osäkra anmälde sig till resan 2021. Vi kommer att följa utvecklingen och målsättningen ligger fast att fullfölja resan till Fraustadt under 2022 med i huvudsak samma program som tidigare redovisats och återfinns under resor.

Styrelsen för Officerskåren ber samtidigt att önska alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Stipendium

Som representant för kamratföreningen har Göran Andersson idag, i strålande sol mot bländvit snö, varit på Sahlströmsgården tillsammans med 49 andra mottagare och fick dela på 1.880.000 kronor.
Motivering: Minnet av infanteriregementet I 2 i Karlstad ligger bergfast i många värmlänningars sinne. Regementets kulturella, militära och sociala betydelse för sin samtid var ytterst påtaglig. Kamratföreningen vårdar detta arv och odlar kunskapen om Värmlands regementes historia och det givna sambandet med hembygden. Värmlands regementes kf tilldelas ett stipendium för förnämlig kulturprestation.

Värmlands regementes kf tilldelas 25000 kronor

Övriga stipendiater framgår av hemsidan: helmiastifelsen.se