LilleJul 2015

Styrelsen vill få in ditt förslag på vem som skall få rosen i år. Förslagen sammanställs tillsammans med styrelesens förslag och en nominerad väljs ut att tilldelas rosen under LilleJul 2015.