Information om resan 2020

Resegruppen skickade ut en ny enkät efter det att vi hade gjort ett preliminärt program för resa 2020.
Enkätens syfte var att utröna deltagarintresset om resan blir 1 dag längre (alltså 8 resdagar) än tidigare resor för att undvika några långa resdagar i buss.
42 svar inkom, alternativet åtta resdagar förordades av 32 medlemmar och alternativ sju resdagar av 2 medlemmar. Övriga svarade att de oavsett antal dagar inte kan delta i resan.
Under september kommer resegruppen att presentera ett preliminärt program med pris för resan samt olika datum för inbetalningar av de som anmäler sig till resan.

Med vänliga hälsningar
Resegruppen