Aktuellt

Förtjänstmedalj

I samband med officerskårens styrelsemöte den 3 juni på Brigadmuseet så delade Värmlandsregementes förtjänstmedalj ut. Det är den 17 förtjänstmedaljen som har delats ut. Medaljen tilldelades löjtnant Bo Nilsson och delades ut av kårens ordförande Överste Björn Tomtlund.

Dödsfall

Mattias Tanner har avlidit, 51 år gammal.

Överstelöjtnant

Bo Lennart Sjöstedt har avlidit i en ålder av 82 år. Bo var under många år kompanichef på GRK-kompaniet. Efter trupptjänstgöringen arbetade han inom personaltjänsten på Värmlands Regemente och senare som chef på Försvarets Förvaltningshögskola.

Överstelöjtnant

Nils-Emil Lindahl boende i Varberg har avlidit i en ålder av 85 år. Han började sin militära karriär på I 5 i Östersund. På Värmlands Regemente var han bl.a. kompanichef på 1 och 2 kompaniet.

Glöm inte

Betala medlemsavgiften till Officerskåren för 2021. 150 kronor till Bg 5266-8332

 

Major

Bertil Renström har avlidit vid en ålder av 80 år. Han tjänstgjorde under många år på Fallskärmsjägarskolan. När han kom åter till regementet var han under åren 1979-81 chef Jösse kompani.

Gratis

Brigadmuseet håller på att flytta bland annat Officerskårens saker från förrådet i Svinbäcksberget till ett nytt förråd vid Brigadmuseum och för att få plats med allt måste man bland annat göra sig av med den gamla subbebaren.  Är det någon som är intresserad att ha den i sin lägenhet/villa?
Baren är gratis men måste hämtas.
Om du är intresserad ta kontakt med Björn Tomtlund på 076-100 99 85 eller via mail bjorn.tomtlund@telia.com
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Löjtnant

Jan-Olov Mithander har avlidit vid en ålder av 69 år. Han sörjes närmast av döttrarna med familjer.

Överstelöjtnant

Rune Linder har avlidit, 79 år gammal. Rune var chef ME under många år.