Aktuellt

Dödsfall

Vår chef översten av första graden Yngve Johansson avled fredagen den 2 februari efter ett kort sjukdomsförlopp. Yngve var försvarsområdesbefälhavare och chef Värmlands regemente från den 1 januari 1994 till den 31 mars 2000 då han avgick med pension.

 

Nyheter

Programmet för kamratföreningen, uppdaterat.

Dödsfall

Kn Kenneth Forsberg har avlidit i en ålder av 88 år.

Dödsfall

Birger ”Fille” Eriksson, Karlstad, har avlidit i en ålder av 94 år.

Dödsfall

Sven-Åke Modin, Forshaga har i en ålder av 87 år avlidit.

Dödsfall

Överste 1:a graden Björn Karlsson har avlidit efter en längre tids sjukdom. Björn var I-2 infanterist i grunden.