Styrelsen för I2 kamratförening

Styrelsen 2019-20
Ordförande
Tommy W Johansson
Vice ordförande
Carl-Henrik Dyegård
Sekreterare
Göran Andersson
Kassör
Wolfgang Michel
Ledamot
Lars Larsson
Ledamot
Kjell Hasselroth
Ledamot
Lars-Eric Sundin
Ledamot
Bengt Holmgren

Övriga roller

Aktivitetsansvarig
Carl-Henrik Dyegård
Tidningsredaktör
Lars-Eric Sundin
FB-ansvarig
Kjell Hasselroth
Revisor
Ingemar Björklund
Revisor
Barbro Tjärnmon
Valberedning
Kerstin Erlandsson