Soldatforskning

Släktforskning på soldater
Värmlands regementes sista knektar finns i en förteckning som heter stamrullor, de finns av- fotograferade på Arkivcentrum i Karlstad. Det finns även en förteckning över de sista indelta soldaterna på Brigadmuseum i Karlstad. Alster Fryksdals Gillberga Grums Jösse Nordmark Näs Älvdals

Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret.
Soldatakt på Jonas Afverman född 1778-02-26 Alster död 1845-01-04 Östra Fågelvik
Soldatakter för indelta soldater vid Värmlands regemente finns på Arkivcentrum Värmland

Länkar
På nätet finns en hel del information, en av de bättre är utformad av en privat person, Hans Högman http://hhogman.se/soldatforskning.htm
Krigsarkivet
Mats Johansson som givit ut ett antal böcker om soldaten Lönn från Skogane. http://lontorpet.se/index.html

Från Officerskårens digitala arkiv
Original handlingarna för officerskåren och kamratföreningen förvaras hos Föreningsarkivet i Värmland. Digitala arkivet finns på Brigadmuseum i Karlstad. Enbart fotoarkivet består av ca 20 000 foton.
Trossnäsminnen av Artur Svanström

Intervju med Korpral Johan Nilsson Dahl född 1883-07-24 Mangskog
Tekningar på Värmländska uniformer av Einar von Strokirch.
Soldatavtal med Fältjägaren Anders Bryntesson Nävenfelt född 1861-12-29 Skillingmark.
Bildspel med foton från Trossnäs
Berättelsen över sista indelta soldaten vid Fryksdals kompani nr 24 i Askersby Olof Asker . Olof fick utbildning till snickare under sin tjänstgöring vid Trossnäs, en kunskap han förde vidare till sina söner.

Värmlands Regementes historieböcker
År 1904 utgav C O Nordensvan Värmlands regementes historia. 1951 utkom en nybearbetning, som samtidigt fördes’ fram till 1950. Huvudredaktör för denna bok var överstelöjtnanten Erik Zeeh. I samband med firandet av 350-årsjubilum gavs det också ut en bok. Vi gör ett försök och lägger ut delar av den V-reg-350-år-1-243 Dessa böcker finns på CD-skivor till försäljning på Brigadmuseum i Karlstad. Våra nyare böcker finns i bokform som också säljs på Brigadmuseumet.

Digitala arkiv
Det finns flera att välja mellan. Bland släktforskare är ArkivDigital det mest använda, men det kräver ett abonnemang som kostar ca 400 kr/månaden. Inlednings vis duger Riksarkivet som är gratis, men kräver ett användarkonto för nyare uppgifter. Grunden för soldatforskningen hittar man i våra kyrkböcker, Födda, Döda, Vigda och Husförhörslängder (Församlingsböcker).

Historiska kartor
Lantmäteriet har en sida som är mycket uppskattad bland släkt och hembygdsforskare.
Den heter Historiska kartor, kartor ger mycket information. Tjänsten innehåller mycket mer information framför allt om fastigheter. Länken går till soldattorpet
N:a Valum nr 90 vid Grumskompani där var Johan Thedor Wahl (Hasselroth) den sista soldaten.

Släktböcker

Ett problem släktforskare har, är hur ska jag presentera min forskning. Ett bra sätt är att göra en släktbok. Per Berggrens bok Detta är mitt liv är ett skolexempel på hur man kan göra.
En länk till Per Berggrén nya hemsida www.perberggren.one