Militära besöksmål

Svenska Militära Minnesmärken
Föreningen Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) har bildats med syftet att vårda existerande svenska militära minnesmärken i samverkan med lokala aktörer.
Föreningens uppdrag enligt sina stadgar är att inventera, förteckna och samverka med formella ägare av
Militära minnesmärken i Värmland. Till varje objekt finns det ett registerkort, REGISTERKORT S 05
Registerkorten för Värmland och Norge finns i offkårens digitala arkiv. Arbetet med inventering av Militära Minnesmärken pågår, för aktuellt läge i Värmland kontakta Thomas Lövgren.

Karta över skansar och befästningsutbyggnad
Beredskapstiden 1940 – 45 är en epok som för alltid satt sina spår i svensk historia. Speciellt i gränstrakterna mot Norge. I Värmland och Dalsland finns flera välbevarade befästningsplatser och skansar från beredskapsåren bl a i form av befästningssystem med skansar, krigsflygfält och luftvärnsställningar.

Brigadmuseum
Brigadmuseum är ett militärt upplevelsemuseum för alla! Utställningen handlar om kalla kriget, alltså tiden 1945-1991. Hos oss finns få montrar och det mesta får man röra vid och utforska med alla sina sinnen. Behöver du en paus är det bara att slå dig ned i caféet med en hembakad bulle och en nybryggd ekokaffe.

Eda Skans Museum
Museet öppnade 1996 och har intentionen att belysa försvaret av västgränsen under perioden 1644, Hannibal, till Unionsupplösningen med Norge, 1905.

Brattforshedens krigsflygfält
Krigsflygfält 16, Brattforsheden är ett före detta krigsflygfält på Brattforsheden en mil öster om Molkom i Värmlands län. En mindre del av den ursprungliga fältytan används för privatflyg under namnet Brattforshedens flygfält.

Museet Beredskapsåra
Visar hur det var för militärer, flyktingar och civila i Västvärmland under Andra Världskriget.

Trossnäs fält
Var en militär mötesplats och övningsområde i Nors socken i Karlstads kommun, belägen cirka 18 kilometer väster om Karlstad. På Trossnäs fält hade Värmlands regemente (I 2) sin lägerplats åren 1834–1913, då regementet flyttade till nya kaserner i Karlstad. Värmlands fältjägarkår (I 26) hade sin lägerplats på Trossnäs fält åren 1831–1901, då kåren slogs ihop med Hallands bataljon (I 28) och sedan den 1 januari 1902 flyttades till Vaxholm under namnet Vaxholms grenadjärregemente (I 26). Militärt museum vid Nors hembygdsgård.

Örnäs
Sidan är hämtat från Värmlands Regemente 350 år sid 66.
Sven Åke Modin ”I dag är det ett övergivet sportskyttefält och till stora delar igenväxt. Kils OK har en orienteringskarta över fältet. Den första kartan ritades speciellt för Militärnordiska mästerskapen på 50-talet. Värmlands första orienteringskarta i skala 1;25 000. Gården nere vid Fryken är i ruiner, men det finns gott om badande. Jag var med när de främre nästena byggdes ut, också det på sent 50-tal. 6. och 7. kompanierna gick i skift. Officerarna bodde på Fryksta pensionat.”

Horssjöns skjutfält
Är ett militärt skjutfält som ligger två mil norr om Molkom i Värmland. Skjutfältet användes fram till 2000 av Värmlands regemente för infanteristrid.
Horssjöns Jaktklubb

Kristinehamns garnison
Var en armégarnison inom svenska Försvarsmakten som verkade i olika former åren 1944–2005. Garnisonen låg intill strandpromenaden vid Vänerns skärgård i Kristinehamn och hade som flest 600 anställda. Vid försvarsbeslutet 1992 beslutades det att den militära verksamheten på Kasernhöjden i Karlstad skulle flyttas till Kristinehamn, för att samlokaliseras med Bergslagens artilleriregemente inom garnisonen. År 1994 flyttade Värmlands regemente (I 2/Fo 52) tillsammans med Värmlandsbrigaden (IB 2) in på området. Artilleriregementet omlokaliseras från Kristinehamn till Boden 2005.

Sprängtekniska museet
I museet visas bland annat foton, kartor, tavlor, facklitteratur från 1800-talet till nutid. Där finns också verkskyddsmaterial och civilförsvarsmaterial.