Militära besöksmål

Svenska Militära Minnesmärken
Föreningen Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) har bildats med syftet att vårda existerande svenska militära minnesmärken i samverkan med lokala aktörer.
Föreningens uppdrag enligt sina stadgar är att inventera, förteckna och samverka med formella ägare av militära minnesmärken i
Militära Minnesmärken i Värmland

Karta över skansar och befästningsutbyggnad
Beredskapstiden 1940 – 45 är en epok som för alltid satt sina spår i svensk historia. Speciellt i gränstrakterna mot Norge. I Värmland och Dalsland finns flera välbevarade befästningsplatser och skansar från beredskapsåren bl a i form av befästningssystem med skansar, krigsflygfält och luftvärnsställningar.

Brigadmuseum
Brigadmuseum är ett militärt upplevelsemuseum för alla! Utställningen handlar om kalla kriget, alltså tiden 1945-1991. Hos oss finns få montrar och det mesta får man röra vid och utforska med alla sina sinnen. Behöver du en paus är det bara att slå dig ned i caféet med en hembakad bulle och en nybryggd ekokaffe.

Eda Skans Museum
Museet öppnade 1996 och har intentionen att belysa försvaret av västgränsen under perioden 1644, Hannibal, till Unionsupplösningen med Norge, 1905.

Brattforshedens krigsflygfält
Krigsflygfält 16, Brattforsheden är ett före detta krigsflygfält på Brattforsheden en mil öster om Molkom i Värmlands län. En mindre del av den ursprungliga fältytan används för privatflyg under namnet Brattforshedens flygfält.

Museet Beredskapsåra
Visar hur det var för militärer, flyktingar och civila i Västvärmland under Andra Världskriget.

Trossnäs fält
Var en militär mötesplats och övningsområde i Nors socken i Karlstads kommun, belägen cirka 18 kilometer väster om Karlstad. På Trossnäs fält hade Värmlands regemente (I 2) sin lägerplats åren 1834–1913, då regementet flyttade till nya kaserner i Karlstad. Värmlands fältjägarkår (I 26) hade sin lägerplats på Trossnäs fält åren 1831–1901, då kåren slogs ihop med Hallands bataljon (I 28) och sedan den 1 januari 1902 flyttades till Vaxholm under namnet Vaxholms grenadjärregemente (I 26).

Örnäs
Sidan är hämtat från Värmlands Regemente 350 år sid 66.
Sven Åke Modin ”I dag är det ett övergivet sportskyttefält och till stora delar igenväxt. Kils OK har en orienteringskarta över fältet. Den första kartan ritades speciellt för Militärnordiska mästerskapen på 50-talet. Värmlands första orienteringskarta i skala 1;25 000. Gården nere vid Fryken är i ruiner, men det finns gott om badande. Jag var med när de främre nästena byggdes ut, också det på sent 50-tal. 6. och 7. kompanierna gick i skift. Officerarna bodde på Fryksta pensionat.”