Gadebusch

Efter Poltava 1709 fick Värmlands regemente sättas upp på nytt. Det nyorganiserade regementet tjänstgjorde vid norska gränsen fram till 1712 då det i september fördes över till Pommern. Värmlands regemente deltog där i Stenbocks fälttåg och var med vid det segerrika slaget vid Gadebusch den 9 december 1712. Gadebusch är regementets sista segernamn.

Information om kårens nästa resa till Tyskland 2012.
Styrelsen har av årsmötet 2010 fått uppgift att utarbeta ett förslag till resa att ta ställning till på kårens årsmöte 2011.

Projektgruppen är organiserad enligt följande:

Henrik Larsson, gruppens ordförande, kassör, samordnare och kontaktperson mot styrelsen.
Telefon: 070-001 81 37, e-post: mj.h.larsson@hotmail.com

Johan Ekstam, gruppens sekreterare och logistiskt ansvarig.
Telefon: 070-511 46 38, e-post: johan.ekstam@pp.ephone.se

Bengt Fransson, gruppens historiskt sakkunnige och slagfältsciceron.
Telefon: 070-713 51 71, e-post: bengt.v.fransson@comhem.se

Steve Fogderud, buss och transportansvarig.
Telefon: 070-515 82 49, e-post: fogderud@hotmail.com

Berättelse från en som var med.