Program för kamratföreningen

Hösten 2022 verksamhet.
31 aug Kolbulle
11 sept Fältjägaredagen Nor
14 sept Resa i Västra Värmland
29 sept Tema utlandstjänst
25 okt Höstmöte/Årsmöte
17 nov Föreläsning ”Det framtida civila försvaret”

Nu kan ni swish medlemsavgiften 100:-