Program för kamratföreningen

Våren 2022 verksamhet.
3 feb Besök länsstyrelsen
15 mars Besök MSB
5 april Vårmöte
28 april I 1 Kungsängen
31 maj Renaieir Norge

Nu kan ni swish medlemsavgiften 100:-