Program för kamratföreningen

Hösten 2021 verksamhet.
25 aug Kolbulle
2 sept Vi följer Nordanskogs komp.
22 sept Rena Leiv
5 okt Strövtåg i Norssocken
9 nov Höstmöte/Årsmöte
25 nov Tema utlandstjänst