Program för kamratföreningen

Hösten 2021 verksamhet.
22 sept Rena Leiv, Inställd
5 okt Strövtåg i Norssocken
9 nov Höstmöte/Årsmöte
25 nov Tema utlandstjänst