Program för kamratföreningen

28 Aug
Kolbulle, tipspromenad
5 Sep
Rem Leiv, Norge
8 Sep
Trossnäsdag
25 Sep
Arsenalen, Strängnäs
16 Okt
Tema Utlandstjänst
7 Nov
Höstmöte/Årsmöte
20 Nov
Utb: Olycksfallsskador
9 Dec
Julkorum

För att se detaljer om programmet klicka på länken.

hösten 2019