Förtjänsttecken

1994, Överste Ingvar S Klang
Profilerat Värmlandsbrigaden.

1994, Överste 1 Sven H Magnusson
Stort arbete för Värmlandsbrigaden.

1995, Major Carl-Henrik Dyegård
Arbete med BA 06.

1996, Överste Tommy W Johansson
Chefskap under BA 06.

1997, Löjtnant Kjell Magnusson
Stort arbete med datoriseringen.

2000, Colonel Andrew McKay
Chef KSOB.

2000, Överste Antti Lankinen
Vänförband Norra Karelens Brigad.

2000, Löjtnant Jim Carlsson
För räddande av en soldats liv.

2000, Colonel Andrew Jackson
Ny chef KSOB.

2000, Major Stefan Larsson
För idogt arbete före nedläggningen.

2000, Överste Björn Tomtlund
Gott arbete med avvecklingen av IB 2.

2000, Major Håkan Gran
Arbetet med Baltic Eagle.

2010, Major Bengt Fransson
Bevarandet av regementets positiva eftermäle.

2011, Överstelöjtnant Christian Braunstein
Han har som kanslichef och 1.försvarsantikvarie vid Sveriges militärhistoriska arv genom att förlägga Sveriges Brigadmuseum till Karlstad på ett handfast sätt bidragit till att Värmlands Regementes officerskår kan fortsätta att lösa sin huvuduppgift att upprätthålla Värmlands Regementes heder och anseende.

2018, Steve Fogderud
För stort engagemang för Veteranerna Värmland.