Finska viken runt

Officerskårens resa 2014 går österut och hanterar regementets historia kring området runt finska viken. Det kommer också att bli lite mer militärhistoriska kopplingar till “modern tid” d.v.s. andra världskriget.

Bestämmelser för resan, pdf 35 KB.

Program, OBS! uppdaterat program 2014-06-12.Pdf 107 KB.