Skottland år 2000

 

Resan företogs för kårens medlemmar till vårt vänförband i Skottland.