Vila i frid Mats

Tack Mats för all trevlig och kamratlig gemenskap på vårt krigsförband.

Tony Ekstam