Överstelöjtnant Lars Hornevall

Till minne av Lars Hornevall
Annandag jul avled vår kamrat och Värmlandsinfanteristen, överstelöjtnanten Lars Hornevall i en ålder av 64 år. Genom åren är vi många som har haft förmånen att arbeta tillsammans med Lars, såväl i tjänsten som inom ram för officerskårens aktiviteter. Lars började sin militära bana redan som hemvärnspojk under rustmästare Elving Bäckströms ledarskap. Som ny löjtnant kom Lars till 7:e kompaniet och första skytteplutonen hösten 1977, undertecknad var chef tredje skytteplutonen. Ingen som var med då lär glömma detta år! Vi hade ett stort gemensamt befälsrum i en lektionssal och soldaterna var inte odelat positiva. Prövningarna för en nyutexaminerad officer var många, kön till sjukan var ibland lång men på något sätt löste vi våra uppgifter. Redan nu visade Lars prov på sitt berömda lugn och tålamod. Det blev ett antal år som skytteplutonchef och senare kompanichef.
En episod som kunde slutat riktigt illa var när Lars ledde övning i eldöverfall med skarpa handgranater i Örnäs. Soldaten som skulle kasta granaten greps av panik och lyckades tappa densamma osäkrad några decimeter framför sig själv. Lars ingriper blixtsnabbt och lyckas fösa iväg granaten någon meter. Men inser att granatens tre sekunders fördröjning nästan var förbi, Lars sliter tag i soldaten och lyckas få honom i skydd mellan sig själv och granaten. Samtidigt som granaten exploderar var Lars på väg ned i ett hjulspår. Tyvärr fick inte hela ändalykten plats i hjulspåret med följd att denna penetrerades av ett antal splitter. Lars avbryter övningen och ställer lugnt upp plutonen för visitation efter skjutning medan uniformsbyxorna började färgas röda av blod. Det blev naturligtvis ambulanstransport och en längre tids vistelse på sjukhus. Soldaten klarade sig oskadd och utan Lars ingripande hade han sannolikt inte överlevt.
Efter flera års trupptjänst studerade Lars vidare på militärhögskolans högre kurs. I början av 90-talet drabbades Lars av leukemi. Efter en lång behandling friskförklarades han och kunde 1997 fullfölja ett av sina mål att få tjänstgöra i utlandsstyrkan. Vid hemkomsten tillträdde Lars befattningen som stabschef på Värmlandsbrigaden. Efter brigadens avveckling 2000 innehade Lars flera olika stabsbefattningar på central nivå i Enköping och Stockholm.
Lars Hornevall var mycket aktiv och engagerade sig alltid i officerskårens aktiviteter, lillejular, vikingablot, högtidsmiddagar, resor etc. Exempelvis valdes Lars till subalternofficerarnas ordförande 1984 – 85. Vid sin bortgång var Lars sekreterare i officerskårens styrelse. Vi som träffade Lars under senaste året kunde se att hans hälsa inte var den bästa, trots detta kom hans hastiga bortgång oväntat. Lars var optimist och hade både beställt en ny elbil och anmält sig till officerskårens resa nästa sommar.
En stor del av sitt liv ägnade sig Lars åt segling, en egen större segelbåt fanns alltid vid kaj i väntan på sin skeppare. Han var genom åren mycket engagerad i Karlstad Segelsällskap både som medlem och styrelseledamot. Sedan något år bodde Lars i en lägenhet på gamla varvet med utsikt över segelbåtshamnen på Kanikenäset.
Vi kommer ihåg Lars som en god och engagerad kamrat med ett lugn som är få förunnat. Vår visa om I 2-infanteristen stämmer bra in på Lars Hornevalls personlighet. Lars närmaste anhöriga är mor, syster och systerson.
Tack Lars
Björn Tomtlund
Även för Värmlands regementes officerskår

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.