Chefen med stort ”C”

En stor krigare har lämnat oss.

Jag har många gånger sagt att är det någon som jag vill gå ut i krig är det med Ingvar Klang. Jag hade stort förtroende för honom som brigadchef, även om jag som hans brigadkvartermästere många gånger hade mer ”realistisk syn” men vi fungerade mycket bra ihop.

När jag blev kontaktad av Ingvar per telefon i Sarajevo 2015 om jag ville bli hans logistikchef i det nybildade Motor och Transportenheten Värmland var det ingen tvekan, att åter arbeta med Ingvar var ett nöje.

Tack för tiden tillsammans!

Thorbjörn Hagman