Förtjänsttecken

1994, Överste Ingvar S Klang
Profilerat Värmlandsbrigaden.

1994, Överste 1 Sven H Magnusson
Stort arbete för Värmlandsbrigaden.

1995, Major Carl-Henrik Dyegård
Arbete med BA 06.

1996, Överste Tommy W Johansson
Chefskap under BA 06.

1997, Löjtnant Kjell Magnusson
Stort arbete med datoriseringen.

2000, Colonel Andrew McKay
Chef KSOB.

2000, Överste Antti Lankinen
Vänförband Norra Karelens Brigad.

2000, Överste 1 Yngve Johansson
Avgående Fo befälhavare

2000, Löjtnant Jim Carlsson
För räddande av en soldats liv.

2000, Colonel Andrew Jackson
Ny chef KSOB.

2000, Major Stefan Larsson
För idogt arbete före nedläggningen.

2000, Överste Björn Tomtlund
Gott arbete med avvecklingen av IB 2.

2000, Major Håkan Gran
Arbetet med Baltic Eagle.

2010, Major Bengt Fransson
Bevarandet av regementets positiva eftermäle.

2011, Överstelöjtnant Christian Braunstein
Han har som kanslichef och 1.försvarsantikvarie vid Sveriges militärhistoriska arv genom att förlägga Sveriges Brigadmuseum till Karlstad på ett handfast sätt bidragit till att Värmlands Regementes officerskår kan fortsätta att lösa sin huvuduppgift att upprätthålla Värmlands Regementes heder och anseende.

2018, Löjtnant Steve Fogderud
För stort engagemang för Veteranerna Värmland.

2021, Löjtnant Bo Nilsson

Han har på ett enastående sätt bidragit till att bevara Värmlands regementes och Värmlandsbrigadens anseende genom att under hela sin militära karriär ägnat sig åt utbildning av soldater och officersaspiranter såväl nationellt som internationellt. Bo Nilsson är en av de sista äkta och hängivna truppofficerarna i det svenska försvaret.