Düna år 2018

Officerskårens 5:e resa i Karl XII spår gick till Lettland, Litauen och Polen med ”slaget vid Düna 1701” som huvudmål. Vi fick se mycket under resans gång som startade i Riga och slutade i Gdansk.

Program resa 2018
Reseberättelse Düna
Underlag resa 2018