Program för kamratföreningen

11 mars Tema Utlandstjänst, inställt

15 april Vårmöte

22 april Strövtåg i Nors socken

4 maj 3. komp Nordmarks komp

15 maj Trossnäsmuseet

2 juni Rem Leiv

6 juni Nationaldagsfirande