Historik

Värmlands Regementes Kamratförening

1936 samlade dåvarande regementschefen Thord Evers några företrädare för regementets befälskårer och civilanställda och föreslog bildandet av en regementets kamratförening. De värnpliktiga representerades av personalvårdskonsulenten och soldathemmet. Syftet var att stärka samhörigheten inom regementet och mellan detta och hembygden. Man hade från högre ort föreslagit regementets nedläggning men efter Selma Lagerlöfs och regementschefens agerande blev det kvar fast i reducerad form.

Som förste ordförande valdes regementschefen och det har sedan dess varit kutym att regementschefen har varit föreningens ordförande. Man beslutade också att ge ut en föreningstidning ”Värmlandsörnen” som fortfarande kommer ut men nu en gång om året.

Medlemsantalet har under de senaste åren legat runt 500 medlemmar. Föreningen genom för årligen ett vår- och höstmöte. Dessutom företas resor/studiebesök samt föredrag.

Filmer och bildspel om regementet och brigaden.

En bildserie från regementet
Bildserie från Värmlands Regemente med den gamla marschen
IB 2 rekryteringsfilm
I2/Fo 52 Museum
Gruppfälttävlan 1986
I2 i Karlstad
Intervju med korpral Johan Dahl del 1
Intervju med korpral Johan Dahl del 2
Krigsmanserinran med Dan Snell
Vinterutbildning vid Värmlands Regemente före 1994
IB 2 anfaller
Filmklippet från 1941 när I. bataljonen ur I 2 återvänder från övningarna runt Kil och Fagerås i september. Här marscherar de längs Norra fältet mot kasernerna. Speaker är den karlstadsbördige SF-medarbetaren Knut Martin.
https://www.filmarkivet.se/movies/veckorevy-1941-09-29/