Styrelsen för I2 kamratförening

Styrelsen 2023-24
Ordförande
Tommy W Johansson
Vice ordförande
Wolfgang Michel
Sekreterare
Jan Gambring
Kassör
Wolfgang Michel
Ledamot
Lars Larsson
Ledamot
Kjell Hasselroth
Ledamot
Lars-Eric Sundin
Ledamot
Bengt Holmgren
Ledamot
Peter Nilsson

Övriga roller
Tidningsredaktör
Lars-Eric Sundin
FB-ansvarig
Kjell Hasselroth
Revisor
Kenneth Jansson och Ingemar Björklund
Revisorssuppleanter
Jan Bondesson

Valberedning
Göran Andersson och Jan R Olsson