Styrelsen för I2 kamratförening

Styrelsen 2022-23
Ordförande
Tommy W Johansson
Vice ordförande
Göran Andersson
Sekreterare
Jan Gambring
Kassör
Wolfgang Michel
Ledamot
Lars Larsson
Ledamot
Kjell Hasselroth
Ledamot
Lars-Eric Sundin
Ledamot
Bengt Holmgren


Övriga roller

Tidningsredaktör
Lars-Eric Sundin
FB-ansvarig
Kjell Hasselroth
Revisor
Ingemar Björklund och Barbro Tjärnmon
Revisorssuppleanter
Kenneth Jansson och Jan Bondesson
Valberedning
Kerstin Erlandsson och Jan R Olsson