Kamratförening

Värmlands Regementes kamratförening är en ideell intresseförening som skall verka för att bevara Värmlands Regementes minne och anseende. Föreningen är öppen för alla intresserade. Enklast blir du medlem genom att betala in 100 kr på plusgiro 26 26 13-3 och ange namn och adress.
Information om olika arrangemang får du enklast genom att följa vår Facebooks sida https://www.facebook.com/I2kamrater/