Resor

Officerskåren är en mobil kår och vi genomför ett antal olika påhitt under ett verksamhetsår. 2000 hyrde kåren två charterplan och reste med respektive över till Skottland då vi hade ett vänregemente där i form av The Kings Own Scottish Borderes. 2009 var vi i Ukraina för att hedra minnet av våra kamrater som stupade i Poltava.

2012 var det dags för nästa expedition, denna gång till Tyskland. På årsmöte 2013 beslutade kåren att närsta resa skall gå runt finska viken. Resan är planerad att gå av stapen 2014. Mer information hittar ni under fliken finska viken runt.