Om Officerskåren

Värmlands Regementes Officerskår är en ideell intresseförening som skall verka för att bevara Värmlands Regementes och Värmlandsbrigadens minne och anseende. Detta gör vi genom att genomföra Lillejul, årsmöte samt minst en aktivitet per år där kårens medlemmar samlas och umgås.