Gadebusch år 2012

Efter Poltava 1709 fick Värmlands regemente sättas upp på nytt. Det nyorganiserade regementet tjänstgjorde vid norska gränsen fram till 1712 då det i september fördes över till Pommern. Värmlands regemente deltog där i Stenbocks fälttåg och var med vid det segerrika slaget vid Gadebusch den 9 december 1712. Gadebusch är regementets sista segernamn.

Program Gadebusch 2012

Reseberättelse