Vila i frid

Du kommer alltid att finnas kvar i mitt minne, vila i frid Mats.

Per-Ole Bohman