Kjell Hasselroth

Program vårseminarium 18 april

Årsmöte

Kallelse till Värmlands Regementes Officerskårs årsmöte, Brigadmuseum i Karlstad, 2024-04-11 kl 18:00

Kallelse till årsmöte 2024

F.D Major

Anställd som Chef Fostaben 1999 av Yngve. Första kontakten. Blev sedan 21 år som kamratföreningens sekreterare med Yngve som ordförande alla år. Ett teamwork som fungerade alldeles utmärkt. Alltid ordning och reda.

I ljust minne

Jag minns när vi blev presenterade att Yngve var vår blivande regementschef 1994 och hur vi innan hans tillträde fick se en video där han presenterade den nya SäkI, detta så att vi officerare skulle veta hur han såg ut. I mitt arbete upplevde jag en hedersman som alltid valde att göra rätt, även om det kunde vara obekvämt för honom själv. Yngve var ärlig och rak och jag saknar min Överste1. I ljust minne!

Peter Svensson, Infanterist

Dödsfall

Vår chef översten av första graden Yngve Johansson avled fredagen den 2 februari efter ett kort sjukdomsförlopp. Yngve var försvarsområdesbefälhavare och chef Värmlands regemente från den 1 januari 1994 till den 31 mars 2000 då han avgick med pension.

 

Reseberättelse från Lund 2023

Ligger nu under Resor

Nyheter

Programmet för kamratföreningen, uppdaterat.

Minnet av ”fille”

”Fille” var vår kompchef när vi ryckte in på GS 1 juni 1973, redan då märkte man att det var en färgstark person och han håll vi alla idrottare högt även orienterarna även om militär femkamp var hans största intresse. Också en hälsning från Kenneth Adolfsson, skidskytt på Idrottspluton 73-74.
Villa i frid.
/Göran Carnander

Dödsfall

Kn Kenneth Forsberg har avlidit i en ålder av 88 år.

Birger Fille Eriksson

Tack för allt, vila i frid. Per-Eric Johansson.