Kjell Hasselroth

Krigsflygfältets dag 18 juni kl 09.00 – 15.30

Nu kickar vi igång sommaren 2022. Vi mobiliserar Civilförsvaret, SAAB B17, lottor och soldater från 1940 tal, VR film, Simulator, guidade turer och bandvagnar. Serveringen har våfflor, kaffe, grill och glass för alla åldrar.
PROGRAM den 18 juni 2022
09.00 PARKERING ÖPPEN FÖR ALLMÄNHETEN (Entré 150 SEK per bil)
09:30 Rädd eller Beredd – Civilförsvaret bemannar två tält – här får du lära dig mer om viktiga saker om kriget kommer.
10.00 – f.f. Testa att skjuta med riktig Luftvärnskanon.
10:00 – f.f Titta på VR film i Ladvärnet (15 min) – tidsbokning möjlig inom kort via sida krigsflygfält 16.se
10:00 – f.f. Rundtur med Bandvagn för hela familjen (15 min)
10:00 – f.f Testa Flygsimulator VIGGEN (30 min) – tidsbokning möjlig inom kort via sida krigsflygfält16.se
10.30 SAAB B 17 landar på Krigsflygfält 16
11.00 Guidad tur i området (45 min) / Samling utanför Matsalen
11.00 Föredrag – Historien och boken om Krigsflygfält 16 (30 min) med Torsten Lindberg / Lokal : Orderbaracken
11.30 Förevisning SAAB B17 (15 min)
12:00 Föredrag – Brattforshedens pärlor med Lennart Svensson (45 min) / Lokal: Orderbaracken
13.00 Förevisning SAAB B17 (15 min)
13.00 Guidad tur i området (45 min) / Samling utanför matsalen
13.30 Föredrag – Brattforshedens pärlor med Lennart Svensson (45 min) / Lokal Orderbaracken
14.00 Start och take off SAAB B17 – överflygningar över fältet (10 min)
14.30 Guidad tur i området (45 min) / Samling utanför Matsalen
15.30 PUBLIKOMRÅDET STÄNGER

Inställt

Pga tidsbrist mm så genomföres inte någon ceremoni på Kasernhöjden den 6 juni.

Ny ledamot

Göran Andersson har efter sin mandatperiod på fyra år i förbundsstyrelsen avgått. Ny ledamot för region Bergslagen är Johan Ardefors, ordförande i Livregementets grenadjärers kamratförening.

Dödsfall

Vår f.d. personalchef Thorsten Westerlund har avlidit Karlstad 13/2 2022 i en ålder av 95 år.

Lars-Erik Damström

Till minne.

 

Vår regementskamrat Lars-Erik Damström gick bort den 11 januari efter en tids sjukdom.

Lars-Erik var en genuin Karlstadpöjk och med en pappa som jobbade på Regementet så var vägen till I2 och yrkesvalet inte så lång. Under värnpliktstjänsten sökte därför Lars-Erik till Infanteriets aspirantskola i Halmstad och fick efter fullgjord aspirantskola möjligheten att gå vidare med studier vid Försvarets läroverk. Tiden i Uppsala på läroverket blev lyckad på många sätt inte minst för att Lars-Erik då träffade Åsa som kom att bli hans livskamrat.

Lars-Erik började på Krigsskolan 1970 och tillhör därmed 179 QRZN på Karlberg. Efter officersexamen och utnämning till Löjtnant blev det sedvanlig trupptjänst vid I2. Därefter följde fortsatt utbildning vid Stridsskolan i Kvarn (TSR) och ytterligare trupptjänst med en tydlig inriktning mot indirekteld och granatkastartjänst på Regementet. Lars-Erik var en omtyckt och duktig utbildare/ledare alltid med glimten ögat. 1977–78 blev det åter dags för fortsatt utbildning denna gång på Militärhögskolans armélinje, idag Försvarshögskolan. Den 10 månader långa utbildningen syftade till att nå bataljonchefsnivån i krigsorganisationen, men var också en urvalsprocess för fortsatta högre studier vilket ledde Lars-Erik in på en ny karriär nämligen förvaltningslinjen. Lars-Erik sökte och kom in på den högre tvååriga förvaltningsutbildningen i Stockholm som han gick 1980–82 och tillhörde därefter försvarets intendentkår. Nu följde en tid av tjänstgöring vid olika förband och skolor som A9, FMV och Försvarets sjukvårdscentrum ute på Hammarö.

När Lars-Erik sedan lämnade aktivtjänst blev han inte sittande utan engagerade sig i olika projekt bland annat inom Värmlands Hembygdsförening, där inte minst den gemensamma skanskartan från beredskapen i Värmland och Dalsland rönte stor uppskattning. Likaså kom arbetet med dokumentation av materiel m.m. för brigadmuseums räkning bli en viktig uppgift för Lars-Erik.

Familjen var givetvis alltid en stor och viktig del av Lars-Eriks liv. Man har alltid känt sig välkommen och känt stor glädje och samhörighet hos Åsa, Lasse och barn. Vi tänker på er i denna tunga stund.

Vi minns Lars-Erik som en duktig och fin arbetskamrat som tyvärr fick lämna oss alldeles för tidigt.

 

RIP. Vännen Tommy

 

Dödsfall

Vår kamrat överstelöjtnanten Lars-Erik Damström, Karlstad, har avlidit i en ålder av 75 år.

Dödsfall

Major Per Borgstig har avlidit på Barbados den 12 december 2021.

Lille Jul

Den 18:e december är det Lille Jul på Hemvärnsgården (gamla by 51).
Inbjudan kommer under vecka 47.

Liten bokmässa

Till officerskårens och kamratföreningens medlemmar!

Liten bokmässa på Brigadmuseum. På lördag finns ett begränsat antal av SMB förmånsbok ”De svenska brigaderna under kalla kriget” till försäljning på museet. På plats finns bokens författare och signerar boken mellan kl 11 och 13. Ni som inte har möjlighet att komma till museet på lördag kan reservera sitt exemplar direkt på bjorn.tomtlund@telia.com Boken kostar 295 kr.

Välkommna!!

Björn

Dödsfall

Gamle I 2-infanteristen Överstelöjtnant Runo Gäärd har gått bort. Runo blev 83 år. Runo var i unga år en duktig idrottsman och tilldelades Värmlands Regementes guldmedalj redan 1967.