Kjell Hasselroth

Stipendium

Som representant för kamratföreningen har Göran Andersson idag, i strålande sol mot bländvit snö, varit på Sahlströmsgården tillsammans med 49 andra mottagare och fick dela på 1.880.000 kronor.
Motivering: Minnet av infanteriregementet I 2 i Karlstad ligger bergfast i många värmlänningars sinne. Regementets kulturella, militära och sociala betydelse för sin samtid var ytterst påtaglig. Kamratföreningen vårdar detta arv och odlar kunskapen om Värmlands regementes historia och det givna sambandet med hembygden. Värmlands regementes kf tilldelas ett stipendium för förnämlig kulturprestation.

Värmlands regementes kf tilldelas 25000 kronor

Övriga stipendiater framgår av hemsidan: helmiastifelsen.se

Information om resan 2020

Resegruppen skickade ut en ny enkät efter det att vi hade gjort ett preliminärt program för resa 2020.
Enkätens syfte var att utröna deltagarintresset om resan blir 1 dag längre (alltså 8 resdagar) än tidigare resor för att undvika några långa resdagar i buss.
42 svar inkom, alternativet åtta resdagar förordades av 32 medlemmar och alternativ sju resdagar av 2 medlemmar. Övriga svarade att de oavsett antal dagar inte kan delta i resan.
Under september kommer resegruppen att presentera ett preliminärt program med pris för resan samt olika datum för inbetalningar av de som anmäler sig till resan.

Med vänliga hälsningar
Resegruppen