Kjell Hasselroth

Påminnelse

Officerskårens LILLE JUL är den 16 december på Hemvärnsgården, inbjudan kommer.

Reseberättelse från Lund 2023

Ligger nu under Resor

Nyheter

Programmet för kamratföreningen, uppdaterat.

Minnet av ”fille”

”Fille” var vår kompchef när vi ryckte in på GS 1 juni 1973, redan då märkte man att det var en färgstark person och han håll vi alla idrottare högt även orienterarna även om militär femkamp var hans största intresse. Också en hälsning från Kenneth Adolfsson, skidskytt på Idrottspluton 73-74.
Villa i frid.
/Göran Carnander

Program Armén 500 år – Budkavle Karlstad I2 2023-05-21

Dödsfall

Kn Kenneth Forsberg har avlidit i en ålder av 88 år.

Birger Fille Eriksson

Tack för allt, vila i frid. Per-Eric Johansson.

Tack för alla ljusa minnen

Håkan Lindahl

Dödsfall

Birger ”Fille” Eriksson, Karlstad, har avlidit i en ålder av 94 år.

Sven-Åke Modin

Sven-Åke var också under många år aktiv inom fackföreningen, jag var aktiv i den konkurrerande föreningen och utåt var vi konkurrenter men han gav mig tips och råd. Tack för dessa.
Han var också en duktig och uppskattad föreläsare på kamratföreningens många resor.
I tidningen Värmlandsörnen var Sven-Åke en uppskattad skribent, några av tidningarna har vi skannat in och lagt ut på Värmlandsörnen – Värmlands Regementes Officerskår (offkaren.com)
Ett exempel slesvig.pdf (offkaren.com)
Vila i frid.
Kjell Hasselroth f.d. Lt Magnusson