Lars-Erik Gryth f. 1945 d. 2010

Lars Erik Gryth har avlidit

Majoren Lars Erik Gryth avled hastigt tidigare i veckan. Lars-Erik började sin bana på I2, gick Försvarets läroverk och Karlberg 1974-75. Förutom obligatoriska utbildningar blev han regementet trogen fram till sin pension och regementets nedläggning 2000-07-01.

Lars-Erik tjänstgjorde i huvudsak vid hemvärns-och frivilligavdelningen sedermera fogruppavdelningen och var bl a fogruppchef och stf avdelningschef under 90-talet.

Efter sin pensionering blev Lars-Erik frivillig i hemvärnet som stabschef och stabsmedlem i Värmlands västra hemvärnsbataljon. Han var styrelseordförande och vice förbundsordförande för Försvarsutbildarna i Värmland.

Lars-Erik blev 65 år.

Vila i frid.

Kamraterna från Värmlands regemente och Värmlandsbrigaden

Lars Erik Gryth begravdes den 23 september i Stora Kils Kyrka klockan 11:00.