Sven-Åke Modin f. 1935 d. 2023

Sven-Åke Modin

Sven-Åke var också under många år aktiv inom fackföreningen, jag var aktiv i den konkurrerande föreningen och utåt var vi konkurrenter men han gav mig tips och råd. Tack för dessa.
Han var också en duktig och uppskattad föreläsare på kamratföreningens många resor.
I tidningen Värmlandsörnen var Sven-Åke en uppskattad skribent, några av tidningarna har vi skannat in och lagt ut på Värmlandsörnen – Värmlands Regementes Officerskår (offkaren.com)
Ett exempel slesvig.pdf (offkaren.com)
Vila i frid.
Kjell Hasselroth f.d. Lt Magnusson

Sven-Åke Modin

Vår vän, överstelöjtnant Sven-Åke Modin, Forshaga, har avlidit i en ålder av 87
år. Han efterlämnar barnen Marie, Peter, Johan, Mattias, Nicklas och barnbarn
samt väninnan Lillemor, Stockholm.
Sven-Åke växte upp i Karlstad. Han inledde sin militära bana som
instruktörsaspirant vid Kungl. Värmlands regemente 1955 men kom snart över
som befälselev vid skytteplutonen i 2. Kompaniet (Grums kompani), där vi
undertecknade lärde känna honom.
Efter plutonchefsutbildningen, kadettskola, Försvarets läroverk och Krigsskolan
blev han officer vid regementet 1961. Sedan följde tjänstgöringar vid regementet, arméns Jägarskola,
Bergslagens milostab och utomlands (Gaza, Cypern, Libanon). Undertecknad Hugemark hade nöjet
att utbilda 7:e skyttekompaniet på I 2 samtidigt som Sven-Åke hade befälet över 6:e skytte-
kompaniet. För att bryta tristessen med den tidens stela och stereotypa utbildningssystem
genomförde vi dubbelsidiga övningar kompanierna emellan.
Sven-Åke utnämndes till överstelöjtnant 1981. Under sju år var han chef för regementets
repetitionsutbildningsavdelning. Sina djupgående kunskaper om lokalförsvarsförbanden har han
bland annat dokumenterat i ett kapitel i Den stora armén (publikation nr 44 i historieprojektet
Försvaret och det kalla kriget).
Han var en av regementets skickligaste orienterare. Bland annat deltog han i regementets segrande
lag i Armébudkavlen 1986 och 1989.
En ”parallell militär bana” inledde han 1967: Vår skyttepluton hade en ovanligt fin sammanhållning
och ett genuint kamratskap. Efter avslutad tjänstgöring och muck år 1956 bildade plutonen
kamratföreningen ”Skytteslusk fm/55-56” (fm stod för försöksmodell, en benämning på materiel
m.m. som skulle provas) Sven-Åke var en drivande kraft och under många år föreningens ordförande.
Undertecknad Per Enger hade nöjet att som sekreterare tillsammans med Sven-Åke arrangera
huvuddelen av de 37 ”repmuckövningar” som genomfördes under ett halvt sekel. Med sin stora
kunskap om värmländsk kultur och militärhistoria gjorde han våra glada möten till verkliga
bildningsresor.
Sven-Åke var en mycket duktig akvarellmålare och han hade ofta sommarkurser i akvarellmålning när
han var på Gotland hos sin dotter. Det var ett hårt slag för honom när han på grund av försämrad syn
tvingades att lämna sin fina gård och ateljé i Olsäter
Alla kvarvarande i vår pluton minns och saknar Sven-Åke. Nu är han borta för alltid men våra glada
och vackra minnen lever kvar.
För kamratföreningen Skytteslusk fm/55–56
Per Enger
Bo Hugemark

Freds- och krigsplacerad

Sven-Åke var kompanichef på 6. kompaniet, när jag kom hem som nyutexaminerad löjtnant 1973. Krigsplacerad på 9.cskbat som batadj till Sven-Åke och sedan som cskkompanichef på samma bataljon. Otaliga minnen från KFÖ och SÖB:ar. Nu är din livsresa över. Vila i frid.

Göran Andersson

Sven-Åke Modin

Tack för allt, vila i frid. Per-Eric Johansson