Dan Snell f. 1941 d. 2008

Dan Snell, Öv 1:a graden

Dan Snell, överste av 1. graden och chef för Värmlands regemente avled den 20 november 2008.

Dan Snell föddes i finsktalande Tornedalen 1941 mitt under brinnande krig. Hans uppväxt kom att präglas av efterkrigstidens kärva situation i Övre Norrland och närheten till det sargade Finland. Därför kom hans val av yrkesbana som officer inte som någon överraskning. Han blev 1965 officer vid Bodens Artilleriregemente.

Under sin tjänstgöring blev han tidigt generalstabsofficer och redan 1985 överste och chef för Norrlands Artilleriregemente i Östersund. 1989 utnämndes han till överste av 1. graden och chef för Värmlands regemente och försvarsområdesbefälhavare för Värmlands försvarsområde samt 1995 till försvarsområdesbefälhavare för Kalmar försvarsområde.

Under sin långa tjänstgöring som förbandschef kom hans erfarenhet från den finska krigsmakten, arbetet med central planering i det militära högkvarteret, Försvarets materielverk och försvarsindustrin att prägla hans ledarskap. Det var ett ledarskap som byggde på begrepp som affärsmässighet, delegering, progressivitet, nytänkande, okonventionella lösningar, information och medinflytande. Dan Snells saklighet, måttfullhet och uthållighet i förening med lyhördhet gav hans arbete framgång och befäste förtroendet för såväl förbandet som chefen personligen.

I Värmland kom Dan Snell genom sitt personliga intresse och engagemang för regementets personal och genom sin bokstavliga närvaro i alla sammanhang att skapa en nära kontakt med sina medarbetare. En för värmländska öron ovanligt kärv dialekt och en viss sparsamhet med orden profilerade också på ett positivt sätt Dan Snell. Att han blev så uppskattad berodde emellertid inte bara på att han fungerade bra som chef utan i hög grad på människan Dan Snells sätt att vara. Han ”gick hem”, inte bara på regementet utan också bland de frivilliga och i samhället runt omkring.

Dan Snells tid som chef för Värmlands regemente kom även att präglas av kampen för att bibehålla ett regemente i Värmland. Han kämpade med stor iver för Värmlands bästa. Trots påfrestningarna för Värmland, regementet, dess personal och bygden i övrigt kommer dessa år med tiden att ihågkommas på ett mycket positivt sätt. Förtjänsten är i hög grad Dan Snells.

Även under sin tid som försvarsområdesbefälhavare i Kalmar kom han att bli en uppskattad chef med många goda relationer i den småländska bygden.

Efter tiden i Kalmar återvände Dan Snell till Värmland och utvecklade tillsammans med Handelskammaren i Värmland gränssamarbetet med Norge. Han drev även med framgång frågan om ett nationellt brigadmuseum i Värmland och blev också hedersordförande i styrelsen för museet. Tyvärr fick han inte uppleva dess invigning.

Värmland och dess befolkning kom att stå högt på Dans och hustrun Barbros lista, trots att de på senare tid bosatt sig i Karlsborg. Vi kamrater som arbetat och levt tillsammans med Dan Snell har fått uppleva en fantastisk tid tillsammans med en karismatisk ledare. Vi har också haft förmånen att ta del av hans och hans hustru Barbros gästfrihet i ett otvunget och härligt kamratskap. Vi vet att Dan för bara några veckor sedan räknade med att kunna delta i vårt årliga Lillejulfirande, och han såg verkligen såg fram mot att träffas. Så blev det inte.

Må vi en gång mötas i krigarnas Valhall.

För kamraterna vid Värmlands regemente och Värmlandsbrigaden

Ingvar S Klang
Chef för Wermlandsbrigaden 1988 -1993