Göran Magnusson f. 1945 d. 2019

Göran Magnusson

Vila i frid kommer att minnas dej för evigt. Steve Fogderud

Göran Magnusson avled under natten till 24 juni 2019

Göran Magnusson ”Skrållan” löjtnant och Värmlandsinfanterist föddes 1945-01-21 i Åmåls stadsförs. Jag lärde känna Göran under mitt facklliga arbete under 1980 talet då han och jag ingick i styrelsen, han var då chef för bok och blankett förrådet på regementet. Förutom att han jobbade ideellt fackligt var han också djupt engagerad i regementets museum, där han var föreståndare under en period. Jag minns Göran som en person som var djup engagerad i samhällsfrågor och där han tog de svagastes parti. Han sade aldrig nej, till att ta på sig olika fackliga arbetsuppgifter. Vila i frid Göran.
fd Lt Kjell Magnusson (numera Kjell Hasselroth)

Göran Magnusson

Tack för din insats, vila i frid. Per-Erik Johansson