Sten Olov Olsen f. 1946 d. 2019

Vila i frid

Sten-Olov var en bland många kollegier som tog hand om oss yngre som också hade militär idrott och i mitt fall orientering som vi ville syssla med. Tack för allt stöd vi fick då.
/Göran Carnander

Sten-Olov Olsen

Minns många stunder då vi pratade om våra idrottsintressen och våra uppgifter på regementet. Vila i frid. Kaarel Pütsep

Sten-Olov Olsen

Tack för allt, vila i frid. Per-Eric Johansson

En sista hälsning

Vila i frid, Sten-Olav

Lars Hornevall

Vila i frid

Vila i frid. Lars Heder

Major Sten Olav Olsen

Vår kamrat och Värmlandsinfanteristen Sten Olav Olsen avled den 30 juni i en ålder av 73 år. Min första reaktion på informationen om Sten Olavs bortgång är minnet av en officer som ägnat stor del av sitt liv åt idrott och friskvård både som ledare och aktiv. Särskilt kommer jag ihåg starten av ett regementsmästerskap på skidor någon gång på 80-talet när Sten Olav drog iväg med en hiskelig fart i de senaste trikåerna, vi andra fick nog i bästa fall nöja oss med andraplatsen! Inte för intet kallades Sten Olav ibland för ”Världsmästaren”. Sten Olavs engagemang i I 2 IF, särskilt skidskytte, gjorde att han under många år som sektionschef och ”Martengeneral” starkt bidrog till föreningens utveckling och överlevnad även efter regementets flytt till Kristinehamn.
Som kompanibefälselev sommaren 1971 kommer jag ihåg sergeant Olsen som en kraftfull och konsekvent instruktör. Fick mig säkerligen en välförtjänt överhalning redan då efter att ha tömt kpistmagasinet i duell med en pappfigur.
Utöver idrotten låg spaningstjänsten Sten Olav varmt om hjärtat. Tjänstgöring på idrottsplutonen och krigskompanichef för brigadspaningskompaniet var befattningar som han trivdes med. Utbildningsåret 84/85 var jag chef brigadspaningskompaniet och hade då Sten Olav som ställföreträdare och med honom ett viktigt stöd vad gällde spaningstjänstens hemligheter. Särskild minnesvärd är fjällmarschen från Storulvån till Ljungdalen med hela brigadspaningskompaniet som väckte viss uppståndelse hos regementsledningen. På senare tid övergick Sten Olav till regementsstaben med en specialuppgift inom underrättelseområdet.
Efter sin pensionering fortsatte Sten Olov att vara en uppskattad kamrat och deltagare i officerskårens resor och andra aktiviteter.
Tack Sten Olav för tiden vi fick arbeta tillsammans och vila i frid.
Björn T

Sten-Olav Olsen

Tack för alla år vi jobbat ihop. Vila i Frid, Reine Axelsson

Sten Olov Olsen

Tack för alla fina minnen. Vila i frid. Öv Tommy Johansson