Lennart Florell f. 1948 d. 2010

Lennart Florell avled hastigt veckan före midsommar

Lennart Florell, löjtnant och Värmlandsinfanterist, avled hastigt under veckan före midsommar. Lennart begravdes lördagen den 17 juli klockan 10:00 i Korsets kapell på Ruds kyrkogård.

Vi minns Lennart som en kunnig och kompentent sjukvårdsinstruktör. Alltid fanns en historia eller anekdot på lager, kanske inte alltid ”situationsanpassade” men alltid med glimten i ögat.Lennart eller ”Frasse” som vi även känner honom var även en mycket skicklig trumslagare.

Flytten av regementet från Karlstad till Kristinehamn påverkade kanske Lennart mer än de flesta av oss, han kallade ofta regementet på Kasernhöjden för sitt första hem. Saknaden av det ”gamla” regementet i Karlstad gjorde att åren i Kristinehamn, till skillnad från de på Kasernhöjden, inte alltid var fyllda av glädje och tillfredsställelse med arbetet.

Vila i frid Lennart.

Kamraterna från Värmlands regemente och Värmlandsbrigaden