Yngve Johansson f. 1941 d 2024

F.D Major

Anställd som Chef Fostaben 1999 av Yngve. Första kontakten. Blev sedan 21 år som kamratföreningens sekreterare med Yngve som ordförande alla år. Ett teamwork som fungerade alldeles utmärkt. Alltid ordning och reda.

I ljust minne

Jag minns när vi blev presenterade att Yngve var vår blivande regementschef 1994 och hur vi innan hans tillträde fick se en video där han presenterade den nya SäkI, detta så att vi officerare skulle veta hur han såg ut. I mitt arbete upplevde jag en hedersman som alltid valde att göra rätt, även om det kunde vara obekvämt för honom själv. Yngve var ärlig och rak och jag saknar min Överste1. I ljust minne!

Peter Svensson, Infanterist

Dödsfall

Vår chef översten av första graden Yngve Johansson avled fredagen den 2 februari efter ett kort sjukdomsförlopp. Yngve var försvarsområdesbefälhavare och chef Värmlands regemente från den 1 januari 1994 till den 31 mars 2000 då han avgick med pension.