Mats Norhult f. 1953 d. 2008

Vila i frid

Tack Mats för alla år tillsammans. Vila i frid.

Ola Castenvall

Vila i frid

Du kommer alltid att finnas kvar i mitt minne, vila i frid Mats.

Per-Ole Bohman

Tack för allt Mats och vila i frid

Lars Hornevall

Vila i frid Mats

Ditt minne finns kvar i våra minnen sen vår tid ihop på I2.

Vila i frid!

Christer Nilsson och Göran Carnander

Vila i frid

Ditt minne finns kvar i våra minnen sen vår tid ihop på I2.

Vila i frid

Lars Carnander, Roland Fors, Bengt Forssten, Stig Lundström

Vila i frid

Mats

Från vår tid tillsammans på I2 minns jag dig som en bra kamrat och en mycket duglig officer. Ett föredöme som man som yngre kollega såg upp till. Privat fick vi också så bra kontakt efter jag slutade och vi pratade ofta om våra gemensamma minnen och det vi hade gemensamt idag. Fick beskedet när jag var utomlands. Jag blev bedrövad. Livet är så skört.

Jag saknar dig Mats.

Anders Haster

Vila i frid

Beskedet om olyckan tog hårt. Jag känner stor sorg och kommer att sakna våra stunder ihop. Tack för den tid vi fick och vila i frid.

Kenneth Jansson

En sista hälsning

Daniel Medina

Vila i frid Mats

Den tragiska nyheten att Mats Norhult omkommit vid en helikopterolycka i Nepal har nu säkerligen nått oss alla. Olyckan visar ännu en gång att vi inte vet vad som väntar i det kommande. Några av oss träffade Mats i slutet av december under ett möte med den aktieklubb som åtta av Livkompaniets officerare bildade 1986. Mats berättade under mötet om sitt kommande uppdrag i Nepal och såg naturligtvis fram emot några intressanta och spännande månader i ett land som få av oss har besökt. Efter sina många utlandsuppdrag, bland andra i Sudan, var givetvis Mats medveten om de risker som alltid finns i de regioner som är aktuella för internationella insatser. Riskerna associeras av många till stridssituationer men verkligheten i modern tid visar att skador och dödsfall i utlandstjänst för svenska soldater fram till idag oftast sker i samband med transporter av olika slag. Ett undantag var det dock när vår kamrat Karl-Oskar Johansson stupade i Libanon 1978.

Alla vi som kände Mats väl, både som privatperson och genom arbetet, kommer att komma ihåg honom som positiv, kompetent och som en mycket god kamrat. Mats var även en rakryggad officer med stor integritet som alltid handlade efter sitt eget samvete utan att ta hänsyn till vilka personliga nackdelar detta eventuellt kunde innebära för honom. Han lämnar ett stort tomrum efter sig i kamratkretsen.

Mats har som vi andra haft ett stort antal olika befattningar inom både brigaden och regementet samt även vid andra enheter. Kanske ändå är det tiden på Livkompaniet tillsammans med Mats som flera av oss ”gamla ärkevärmlandsinfanterister” kommer ihåg som en av de bästa perioderna då vi arbetat tillsammans. Nämnas kan högvakterna, veckorna i Sälen, planeringsmöten, idrottstävlingar och ett sort antal andra aktiviteter som tyvärr dagens officerare aldrig får uppleva.

Tack Mats

Björn Tomtlund
Även för Värmlands Regementes officerskår

Vila i frid

Per-Eric Johansson