Minnesboken

F.D Major

Anställd som Chef Fostaben 1999 av Yngve. Första kontakten. Blev sedan 21 år som kamratföreningens sekreterare med Yngve som ordförande alla år. Ett teamwork som fungerade alldeles utmärkt. Alltid ordning och reda.

I ljust minne

Jag minns när vi blev presenterade att Yngve var vår blivande regementschef 1994 och hur vi innan hans tillträde fick se en video där han presenterade den nya SäkI, detta så att vi officerare skulle veta hur han såg ut. I mitt arbete upplevde jag en hedersman som alltid valde att göra rätt, även om det kunde vara obekvämt för honom själv. Yngve var ärlig och rak och jag saknar min Överste1. I ljust minne!

Peter Svensson, Infanterist

Dödsfall

Vår chef översten av första graden Yngve Johansson avled fredagen den 2 februari efter ett kort sjukdomsförlopp. Yngve var försvarsområdesbefälhavare och chef Värmlands regemente från den 1 januari 1994 till den 31 mars 2000 då han avgick med pension.

 

Minnet av ”fille”

”Fille” var vår kompchef när vi ryckte in på GS 1 juni 1973, redan då märkte man att det var en färgstark person och han håll vi alla idrottare högt även orienterarna även om militär femkamp var hans största intresse. Också en hälsning från Kenneth Adolfsson, skidskytt på Idrottspluton 73-74.
Villa i frid.
/Göran Carnander

Birger Fille Eriksson

Tack för allt, vila i frid. Per-Eric Johansson.

Tack för alla ljusa minnen

Håkan Lindahl

Sven-Åke Modin

Sven-Åke var också under många år aktiv inom fackföreningen, jag var aktiv i den konkurrerande föreningen och utåt var vi konkurrenter men han gav mig tips och råd. Tack för dessa.
Han var också en duktig och uppskattad föreläsare på kamratföreningens många resor.
I tidningen Värmlandsörnen var Sven-Åke en uppskattad skribent, några av tidningarna har vi skannat in och lagt ut på Värmlandsörnen – Värmlands Regementes Officerskår (offkaren.com)
Ett exempel slesvig.pdf (offkaren.com)
Vila i frid.
Kjell Hasselroth f.d. Lt Magnusson

Sven-Åke Modin

Vår vän, överstelöjtnant Sven-Åke Modin, Forshaga, har avlidit i en ålder av 87
år. Han efterlämnar barnen Marie, Peter, Johan, Mattias, Nicklas och barnbarn
samt väninnan Lillemor, Stockholm.
Sven-Åke växte upp i Karlstad. Han inledde sin militära bana som
instruktörsaspirant vid Kungl. Värmlands regemente 1955 men kom snart över
som befälselev vid skytteplutonen i 2. Kompaniet (Grums kompani), där vi
undertecknade lärde känna honom.
Efter plutonchefsutbildningen, kadettskola, Försvarets läroverk och Krigsskolan
blev han officer vid regementet 1961. Sedan följde tjänstgöringar vid regementet, arméns Jägarskola,
Bergslagens milostab och utomlands (Gaza, Cypern, Libanon). Undertecknad Hugemark hade nöjet
att utbilda 7:e skyttekompaniet på I 2 samtidigt som Sven-Åke hade befälet över 6:e skytte-
kompaniet. För att bryta tristessen med den tidens stela och stereotypa utbildningssystem
genomförde vi dubbelsidiga övningar kompanierna emellan.
Sven-Åke utnämndes till överstelöjtnant 1981. Under sju år var han chef för regementets
repetitionsutbildningsavdelning. Sina djupgående kunskaper om lokalförsvarsförbanden har han
bland annat dokumenterat i ett kapitel i Den stora armén (publikation nr 44 i historieprojektet
Försvaret och det kalla kriget).
Han var en av regementets skickligaste orienterare. Bland annat deltog han i regementets segrande
lag i Armébudkavlen 1986 och 1989.
En ”parallell militär bana” inledde han 1967: Vår skyttepluton hade en ovanligt fin sammanhållning
och ett genuint kamratskap. Efter avslutad tjänstgöring och muck år 1956 bildade plutonen
kamratföreningen ”Skytteslusk fm/55-56” (fm stod för försöksmodell, en benämning på materiel
m.m. som skulle provas) Sven-Åke var en drivande kraft och under många år föreningens ordförande.
Undertecknad Per Enger hade nöjet att som sekreterare tillsammans med Sven-Åke arrangera
huvuddelen av de 37 ”repmuckövningar” som genomfördes under ett halvt sekel. Med sin stora
kunskap om värmländsk kultur och militärhistoria gjorde han våra glada möten till verkliga
bildningsresor.
Sven-Åke var en mycket duktig akvarellmålare och han hade ofta sommarkurser i akvarellmålning när
han var på Gotland hos sin dotter. Det var ett hårt slag för honom när han på grund av försämrad syn
tvingades att lämna sin fina gård och ateljé i Olsäter
Alla kvarvarande i vår pluton minns och saknar Sven-Åke. Nu är han borta för alltid men våra glada
och vackra minnen lever kvar.
För kamratföreningen Skytteslusk fm/55–56
Per Enger
Bo Hugemark

Freds- och krigsplacerad

Sven-Åke var kompanichef på 6. kompaniet, när jag kom hem som nyutexaminerad löjtnant 1973. Krigsplacerad på 9.cskbat som batadj till Sven-Åke och sedan som cskkompanichef på samma bataljon. Otaliga minnen från KFÖ och SÖB:ar. Nu är din livsresa över. Vila i frid.

Göran Andersson

Sven-Åke Modin

Tack för allt, vila i frid. Per-Eric Johansson