Minnesboken

Vila i frid Mats

Den tragiska nyheten att Mats Norhult omkommit vid en helikopterolycka i Nepal har nu säkerligen nått oss alla. Olyckan visar ännu en gång att vi inte vet vad som väntar i det kommande. Några av oss träffade Mats i slutet av december under ett möte med den aktieklubb som åtta av Livkompaniets officerare bildade 1986. Mats berättade under mötet om sitt kommande uppdrag i Nepal och såg naturligtvis fram emot några intressanta och spännande månader i ett land som få av oss har besökt. Efter sina många utlandsuppdrag, bland andra i Sudan, var givetvis Mats medveten om de risker som alltid finns i de regioner som är aktuella för internationella insatser. Riskerna associeras av många till stridssituationer men verkligheten i modern tid visar att skador och dödsfall i utlandstjänst för svenska soldater fram till idag oftast sker i samband med transporter av olika slag. Ett undantag var det dock när vår kamrat Karl-Oskar Johansson stupade i Libanon 1978.

Alla vi som kände Mats väl, både som privatperson och genom arbetet, kommer att komma ihåg honom som positiv, kompetent och som en mycket god kamrat. Mats var även en rakryggad officer med stor integritet som alltid handlade efter sitt eget samvete utan att ta hänsyn till vilka personliga nackdelar detta eventuellt kunde innebära för honom. Han lämnar ett stort tomrum efter sig i kamratkretsen.

Mats har som vi andra haft ett stort antal olika befattningar inom både brigaden och regementet samt även vid andra enheter. Kanske ändå är det tiden på Livkompaniet tillsammans med Mats som flera av oss ”gamla ärkevärmlandsinfanterister” kommer ihåg som en av de bästa perioderna då vi arbetat tillsammans. Nämnas kan högvakterna, veckorna i Sälen, planeringsmöten, idrottstävlingar och ett sort antal andra aktiviteter som tyvärr dagens officerare aldrig får uppleva.

Tack Mats

Björn Tomtlund
Även för Värmlands Regementes officerskår

Vila i frid

Per-Eric Johansson

Vila i frid

Per-Erik Larsson (Guran)

Vila i frid

Vi mins dig med stor glädje och saknar dig med lika stor sorg Tommy o Barbro.

Tommy W Johansson

Vila i frid Mats

Jag vill på detta enkla sätt uttrycka mitt deltagande i den sorg vi alla känner inför det tragiska beskedet om Mats bortgång.

Bengt Fransson

Vila i frid

Det är med stor sorg och saknad som jag skriver dessa rader. När jag tidigt på Tisdag morgon fick höra om olyckan så befarade jag att det var en vän som var borta. Tack Mats för att jag fick lära känna dig.

Ronny Lundberg

Vila i frid

Den tragiska nyheten slog in hårt. Oerhört smärtsam förlust av Mats på flera plan. Mats minne finns bevarad hos oss alla som var hans kamrater, nära som fjärran.

Johan Ekstam

Vila i frid

Det var med förfäran jag läste i NWT om förlusten av Mats Norhult. Jag tjänstgjorde på I2 under två perioder 1988-1989 på Idrottspluton (Livkomp) och hade Sune Hedman som plutonchef (Bertil Dahlrot resp. Owe Stedenfelt som kompanichefer). Mats Norhult var en av alla de utomordentligt trevliga och hjälpsamma kollegor jag som YO/Fk från flottan hade stor glädje av att få arbeta med.

Jag minns Mats som en glad och positiv människa som många gånger gav anledning till muntra miner och glada skratt. Bland annat gjorde han mig uppmärksam på klädvalet då jag kom till hinderbanan för första gången i vit skjorta och skärmmössa…

Roland Andersson