Aktuellt

Program vårseminarium 18 april

Årsmöte

Kallelse till Värmlands Regementes Officerskårs årsmöte, Brigadmuseum i Karlstad, 2024-04-11 kl 18:00

Kallelse till årsmöte 2024

Dödsfall

Vår chef översten av första graden Yngve Johansson avled fredagen den 2 februari efter ett kort sjukdomsförlopp. Yngve var försvarsområdesbefälhavare och chef Värmlands regemente från den 1 januari 1994 till den 31 mars 2000 då han avgick med pension.

 

Reseberättelse från Lund 2023

Ligger nu under Resor

Nyheter

Programmet för kamratföreningen, uppdaterat.

Dödsfall

Kn Kenneth Forsberg har avlidit i en ålder av 88 år.

Dödsfall

Birger ”Fille” Eriksson, Karlstad, har avlidit i en ålder av 94 år.

Dödsfall

Sven-Åke Modin, Forshaga har i en ålder av 87 år avlidit.

Dödsfall

Överste 1:a graden Björn Karlsson har avlidit efter en längre tids sjukdom. Björn var I-2 infanterist i grunden.

Reseberättelse

Ligger nu under Resor/Fraustadt 2022