Aktuellt

Dödsfall

Lennart Glavmo har avlidit i en ålder av 84 år.

Dödsfall

Örjan Miller har avlidit i en ålder av 73 år.

Resa 2023

Hej!
Här kommer ett preliminärt program för nästa års resa till Lund-
Landskrona- Tåge över Stora Bält-Fredriksodde-Fredrikstens festning..
För att Gruppresor skall ha en möjlighet att förboka hotell mm och också
ge oss ett preliminärt pris behöver vi få in en intresseanmälan från dig
som vill följa med på troligtvis sista resan i Karl XII:s fotspår.
Maila till reine@attendel.se om du är intresserad att följa med.
Betalningsvillkor;
2022-11-01      3 000 kronor som slutlig anmälan,
2023-02-01     Delbetalning 2
2023-05-01     Delbetalning 3
Utöver detta tillkommer kostnader för den som vill ha enkelrum och
avbeställningsskydd.

Med vänliga hälsningar
Resegruppen

Lille Jul 2022

Välkommen till Lille Jul 2022
I år är det Henrik Larsson med hjälp av några andra kårmedlemmar som
ställer iordning för det traditionella Lillejulsfirandet. En tradition som bjuder på
traditionellt julbord samt framförallt gemenskap i goda vänners lag.
Vårt traditionella lillejulsfirande skall i första hand uppmuntra till
kamratsamvaro där lite friskvård kan ingå med knep och knåp för kropp och
själ.

Så boka upp den 17 december med start 18.00..

Inställt

Pga tidsbrist mm så genomföres inte någon ceremoni på Kasernhöjden den 6 juni.

Ny ledamot

Göran Andersson har efter sin mandatperiod på fyra år i förbundsstyrelsen avgått. Ny ledamot för region Bergslagen är Johan Ardefors, ordförande i Livregementets grenadjärers kamratförening.

Dödsfall

Vår f.d. personalchef Thorsten Westerlund har avlidit Karlstad 13/2 2022 i en ålder av 95 år.

Dödsfall

Vår kamrat överstelöjtnanten Lars-Erik Damström, Karlstad, har avlidit i en ålder av 75 år.

Dödsfall

Major Per Borgstig har avlidit på Barbados den 12 december 2021.

Lille Jul

Den 18:e december är det Lille Jul på Hemvärnsgården (gamla by 51).
Inbjudan kommer under vecka 47.