Aktuellt

Dödsfall

Vår f.d. personalchef Thorsten Westerlund har avlidit Karlstad 13/2 2022 i en ålder av 95 år.

Dödsfall

Vår kamrat överstelöjtnanten Lars-Erik Damström, Karlstad, har avlidit i en ålder av 75 år.

Dödsfall

Major Per Borgstig har avlidit på Barbados den 12 december 2021.

Lille Jul

Den 18:e december är det Lille Jul på Hemvärnsgården (gamla by 51).
Inbjudan kommer under vecka 47.

Liten bokmässa

Till officerskårens och kamratföreningens medlemmar!

Liten bokmässa på Brigadmuseum. På lördag finns ett begränsat antal av SMB förmånsbok ”De svenska brigaderna under kalla kriget” till försäljning på museet. På plats finns bokens författare och signerar boken mellan kl 11 och 13. Ni som inte har möjlighet att komma till museet på lördag kan reservera sitt exemplar direkt på bjorn.tomtlund@telia.com Boken kostar 295 kr.

Välkommna!!

Björn

Dödsfall

Gamle I 2-infanteristen Överstelöjtnant Runo Gäärd har gått bort. Runo blev 83 år. Runo var i unga år en duktig idrottsman och tilldelades Värmlands Regementes guldmedalj redan 1967.

Dödsfall

Vår vän och officerskollega Owe Olsson har hastigt gått bort.

Dödsfall

Vår kamrat kapten Roland Collander har avlidit i en ålder av 89 år. Roland var en hedersman och en äkta Värmlandsinfanterist. Roland var en våra bästa idrottsmän och 1956 var han med och tog hem Ebersteinpriset för första gången till regementet. Under många år var han given i det svenska VM lagret i militär femkamp, två gånger världsmästare i lag. Roland Collander var även en duktig skytt och blev förbundsmästare på kpist 1965, han tilldelades regementets guldmedalj nummer 48 för idrottsprestationer. Må han vila i frid. Officerskåren

Förtjänstmedalj

I samband med officerskårens styrelsemöte den 3 juni på Brigadmuseet så delade Värmlandsregementes förtjänstmedalj ut. Det är den 17 förtjänstmedaljen som har delats ut. Medaljen tilldelades löjtnant Bo Nilsson och delades ut av kårens ordförande Överste Björn Tomtlund.

Dödsfall

Mattias Tanner har avlidit, 51 år gammal.